Stručná historie festivalu

1946 - 1947

O konání filmového festivalu v Československu se začalo uvažovat už před druhou světovou válkou. V příznivé situaci zestátněné československé kinematografie (v roce 1945) se k této myšlence postavilo pozitivně také Ministerstvo informací a kultury, vědomé si důležitosti filmu ve společnosti, a tak se v srpnu 1946 mohla uskutečnit první filmová nesoutěžní přehlídka v Mariánských Lázních a Karlových Varech.

Vedle prezentace znárodněné kinematografie byly v programu zastoupeny snímky ze zemí se silnou filmovou tradicí jako Anglie, Švédsko, USA či Francie. Skrovný program co do počtu filmů (ve Festivalovém kině v Mariánských Lázních se každý den konala tři představení jednoho filmu a druhý den byl tento film promítnut v novém letním kině v Karlových Varech) vyvažovala kvalita vybraných snímků, ale i společenský program.

Druhý ročník přehlídky v roce 1947 se téměř v ničem nelišil od prvního.

1948 - 1955

Únorový komunistický převrat v roce 1948 usměrnil organizování karlovarského festivalu na několik desítek let: proměnlivé politické klima, těsně spjaté s mezinárodní situací a politickým vývojem ve společnosti, se při každém ročníku odráželo ve festivalovém programu, udělených cenách i ve skladbě přijíždějících hostů.

Program byl sestavován s vědomím propagandistické síly filmu a důležitosti tohoto média jako nástroje v ideologickém boji se Západem. Filmy zařazené do programu měly odrážet novou "filmovou mapu světa": prostor dostávaly mladé, začínající i obrozené kinematografie, zrcadlící cestu k vítězství socialismu a boj za nezávislost proti kolonialistické a imperialistické nadvládě. Pokud se v programu objevily filmy z kapitalistických zemí, jednalo se o "pokrokové" snímky, jež se tematicky zabývaly třídními konflikty a nesnadným životem pracujícího lidu.

Budovatelská hesla počátku padesátých let se svou rétoričností promítla nejen v základním krédu festivalu (heslo 3. ročníku: "O nového člověka, o dokonalejší lidstvo" se v dalších letech proměnilo pouze formálně, řadu ročníků např. zaštiťovalo krédo: "Za ušlechtilé vztahy mezi lidmi, za trvalé přátelství mezi národy."), ale také v udělování cen. Aby pokud možno žádný z filmů socialistických a rozvojových zemí nepřišel zkrátka, udělovaly se desítky nejrůznějších ocenění, které na soutěžních snímcích vyzdvihovaly pokrokové snahy. Mimo jiné to byly ceny míru, ceny práce, ceny boje za svobodu či sociální pokrok, ceny přátelství mezi národy, ceny boje za lepší svět a tak podobně.

 • 3. MFF Karlovy Vary 1948

  Poprvé se konala soutěžní přehlídka a vítěznému filmu byla poprvé udělena Velká cena "Křišťálový glóbus", která se stala trvalou součástí karlovarského festivalu, i když se její podoba v průběhu let měnila. Centrem festivalu se stává karlovarský Grandhotel Pupp (dříve Moskva). Vítězným snímkem byl polský film Osvětim (Ostatni etap) režisérky Wandy Jakubowské. Cenu za režii obdržel americký režisér William Wyler za film Nejlepší léta našeho života.

 • 6. MFF Karlovy Vary 1951

  Poprvé zasedala mezinárodní porota, aby hodnotila snímky v soutěži. Předsedou poroty byl stejně jako v předcházejících a v řadě následujících letech profesor A. M. Brousil.

V letech 1953 a 1955 se festival nekonal.

1956 - 1968

Od poloviny padesátých let se ve festivalovém programu objevují filmy z tzv. třetího světa. Díky celosvětovému zájmu o tyto snímky a také jistému mezinárodnímu uvolnění přivítal festival mnoho významných tvůrců ze Západní Evropy, zejména Francie a Itálie. Prestiž festivalu se také zvýšila jeho zařazením organizací FIAPF mezi A-festivaly v roce 1956. Bohužel vzhledem k založení MFF v Moskvě a politickému rozhodnutí konat v tzv. socialistických zemích jen jeden "áčkový" festival ročně, byl karlovarský festival donucen střídat se v letech 1959 až 1993 s moskevským festivalem.

Uvolnění, které začalo v druhé polovině padesátých let, vyvrcholilo v letech šedesátých. Nové trendy v zahraničních filmech se v programu karlovarského festivalu setkávaly s neméně významnými snímky československé nové vlny. Každý ročník navštívila řada hereckých hvězd světové kinematografie. Významní tvůrci přijíždějí nejen jako hosté, ale i jako členové festivalové poroty.

 • 9. MFF Karlovy Vary 1956

  FIAPF zařadil MFF Karlovy Vary mezi festivaly se statutem "nespecializovaný festival se soutěží celovečerních hraných filmů" (kategorie A). Díky kvalitní přípravě se karlovarský festival stal nejdůležitější filmovou událostí toho roku a zcela se proměnilo jeho dosavadní postavení mezi ostatními mezinárodními festivaly. Mezi hosty festivalu byli např. Luis Buňuel či Alberto Cavalcanti.

 • 11. MFF Karlovy Vary 1958

  Festival se bude napříště konat každé dva roky a střídat se tak s nově vzniklým MFF v Moskvě. V porotě zasedá Cesare Zavattini. V tomto roce také poprvé zasedá porota FIPRESCI.

 • 13. MFF Karlovy Vary 1962

  Mezi oceněnými filmy jsou např. Kapka medu (A Taste of Honey) r. Tony Richardsona či Accattone Piera Paola Pasoliniho.

 • 14. MFF Karlovy Vary 1964

  K oceněným filmům patří Deník komorné Luise Buňuela, mimo soutěž bylo uvedeno Mlčení Ingmara Bergmana či Ameriko, Ameriko! Elii Kazana. K festivalovým hostům patřili např. Lindsey Anderson, Claudia Cardinalová, Richard Attenborough, Henry Fonda, Elia Kazan, Karel Reisz či Lionel Rogosin (dva posledně jmenovaní byli členy poroty).

 • 15. MFF Karlovy Vary 1966

  Na festival přijeli mimo jiné i Philippe Noiret, Carlo Ponti, Alain Resnais, Susan Sontagová. Festivalovým hostem byl i kosmonaut Jurij Gagarin.

 • 16. MFF Karlovy Vary 1968

  V roce politické obrody vrcholící tzv. Pražským jarem se organizace karlovarského festivalu změnila od základu. Festival pro tentokrát přepracoval svůj statut: nekonala se tradiční soutěž a místo mezinárodní poroty byly ustanoveny 3 nezávislé poroty (autorská, herecká a technická). V průběhu festivalu bylo možné v Karlových Varech potkat Tonyho Curtise, Kena Loache či Cesara Zavattiniho (předseda autorské poroty, která udělila Velkou cenu českému filmu Rozmarné léto Jiřího Menezela).

1969 - 1989

V sedmdesátých letech, v období takzvané "normalizace" následujícím po násilném potlačení pokusu o politickou obrodu, se do popředí znovu dostala ideologie. Karlovarský festival se postupně proměnil v přehlídku nabubřelých sloganů filmů ze Sovětského svazu a "bratrských národů" často uváděných ve spojitosti s nejrůznějšími výročími a stranickými setkáními, která měla podpořit nelehký "boj za svobodu". Systém hodnocení filmů se opět inspiroval počátky padesátých let: nejrůznější poroty udělily v osmdesátých letech i čtyřicet cen v jednom ročníku.

Ve všudypřítomné rétorice nevyhnutelně upadala, až na výjimky, kvalita programové nabídky, což se projevilo i v klesajícím zájmu o festival ze stran publika. Nejvyšší úroveň si v té době podržela informativní sekce, v níž měli diváci nadále možnost zhlédnout významné snímky světových tvůrců a filmy oceněné na jiných festivalech. Přesto se během těchto dvaceti let objevilo ve Varech několik významných hostů ze zahraničí jako např. Ken Loach, Krzysztof Zanussi, Yves Boisset, Franco Nero, Carlos Saura, Sergej Bondarčuk, Peter Fonda, Giuseppe De Santis, Monica Vitti, Guilietta Masina, Bernardo Bertolucci atd.

 • 21. MFF Karlovy Vary 1978

  Centrem festivalu se stává nově vybudovaný komplex hotelu Thermal. Autory architektonických návrhů byli Věra a Vladimír Machoninové. Poprvé se koná soutěž debutů tvůrců ze všech kontinentů.

1990 - 2000

Velké společenské a politické změny po listopadu 1989 konečně osvobodily karlovarský festival od politických tlaků. Více než zájmy státu bude napříště o existenci festivalu rozhodovat to, co bude schopen nabídnout veřejnosti v silné konkurenci jiných filmových akcí u nás i ve světě.

 • 27. MFF Karlovy Vary 1990

  Veřejnost nadšeně přijala kolekci československých filmů uvolněných po letech z trezoru (o řadě z nich se pouze vědělo, že existují, ale nikdy se nepromítaly v kinech). Festival navštívila řada československých filmových tvůrců - emigrantů i zahraničních hostů. Hosty festivalu byli např. Miloš Forman, Lindsey Anderson, Robert de Niro, Annette Beningová atd.

 • 28. MFF Karlovy Vary 1992

  Přes úspěch v roce 1990 zůstal karlovarský festival v povědomí lidí spjat se svou minulostí a nikdo příliš nepočítal s jeho další existencí. Finanční problémy organizátorů i jejich laxnost spolu s nezájmen ze strany státu i diváků festivalovou tradici téměř ukončily. Zcela tak zapadla zajímavá programová nabídka jako např. sekce Sedm statečných představující díla amerických nezávislých tvůrců či retrospektivy.

 • 29. MFF Karlovy Vary 1994

  Po fiasku předchozího ročníku bylo jasné, že karlovarský festival musí od základu proměnit svou organizaci a přesně si určit své cíle. V roce 1993 ustanovily Ministerstvo kultury, město Karlovy Vary a Grandhotel Pupp nezávislou nadaci, která byla pověřena přípravou a organizací nadcházejícího ročníku festivalu. Prezidentem nadace byl zvolen herec Jiří Bartoška.

  Došlo k několika zásadním změnám: Po téměř čtyřiceti letech střídání se s moskevským MFF se karlovarský festival začal opět konat každoročně. Organizátoři festivalu se rozhodli jednak nabídnout kvalitní program (korodinátorkou programu a posléze programovou ředitelkou se stala filmová publicistka a kritička Eva Zaoralová), ale i znovu přilákat na festival tvůrce a herce mezinárodního věhlasu.

  Programová nabídka byla rozdělena do několika přesně určených sekcí, jež se pak staly základem programu dalších ročníků: např. sekce Jiný pohled či Na východ od Západu (organizátoři využili v této sekci tradice karlovarského festivalu i geografickou polohu České republiky jako určitého přechodu mezi Východem a Západem a umožnili návštěvníkům seznamovat se i nadále se zajímavými filmy z bývalých socialistických zemí). K hostům festivalu patřili např. John Schlesinger, Agnieszka Holland, John Irvin, Max von Sydow, Philippe Noiret, Leonardo DiCaprio, Bruce Beresford, Irvin Kershner a další.

 • 30. MFF Karlovy Vary 1995

  Davy mladých lidí, kteří zaplňovali kinosály, zatlačily rychle do pozadí skutečnost, že byla pro tento rok kategorie A přidělena nově vzniklému MFF v Praze, a daly jasně najevo, že konání karlovarského festivalu má své opodstatnění v jedinečnosti prostředí půvabného lázeňského města, jež skýtá ideální atmosféru pro ty, kdo mají zájem zhlédnout řadu filmů, které se nikdy nedostanou do distribuce, ale i setkat se s jejich tvůrci a interprety. Jubilejní ročník festivalu navštívili mimo jiné Gina Lollobrigida, Mia Farrow, Jerzy Stuhr, Jon Jost, Teresa Villaverde a další. Festival v tomto roce poprvé představil soutěž dokumentárních filmů.

 • 31. MFF Karlovy Vary 1996

  Popularita festivalu začíná každým rokem narůstat. Počet účastníků se vůči předchozímu ročníku téměř zdvojnásobil (cca 6000 akreditovaných), přijíždí stovky zahraničních hostů (producentů, distributorů, tvůrců a herců) i novinářů. Vyprodaná představení téměř všech filmů, davy lidí nepřetržitě okupující festivalové centrum i počet významných zahraničních hostů, mezi nimiž byli např. Gregory Peck, Alan Alda, Whoopi Goldberg, Julia Ormond (členka hlavní poroty), Pierre Richard a další přispěly k až oslnivému úspěchu festivalu, které se stává pro milovníky filmu téměř kultovním místem.

 • 32. MFF Karlovy Vary 1997

  Festival získal díky svému úspěchu z předchozích let znovu kategorii A, zatímco MFF pořádaný v Praze po dvou ročnících zanikl. Počet diváků opět vzrostl, i když ne tak dramaticky (cca 7000 akreditovaných), přesto se organizátoři snažili už předem vyřešit nedostačující počet filmových sálů a projekcí, aby zbytečně neodradili filmové nadšence, a zavedli některá nezbytná bezpečnostní opatření. Do programu bylo zařazeno rekordních 297 filmů, což v historii festivalu nemělo dosud obdoby. V rámci festivalu se uskutečnil také filmový trh. Vznikly festivalové www stránky, kde měli návštěvníci možnost sledovat každodenní zpravodajství z festivalu. Z hostů festivalu připomeňme Miloše Formana, Salmu Hayek, Klause Maria Brandauera, Christophera Walkena, Geoffreyho Wrighta či Steva Buscemiho.

 • 33. MFF Karlovy Vary 1998

  Vzhledem ke změně zákona o nadacích, bylo od roku 1998 pořádání festivalu svěřeno akciové společnosti Film Servis Festival Karlovy Vary. Organizační tým minulých let zůstal zachován. Poprvé uvedli kritici časopisu Variety speciální filmovou sekci Dny kritiků Variety. Na festival přijeli Michael Douglas, Rod Steiger, Lauren Bacall, Ornella Muti, Saul Zaentz, Robert Forster, Paul Morrissey či Tim Roth.

 • 34. MFF Karlovy Vary 1999

  Festival ve znamení stého výročí populárního českého herce Oldřicha Nového navštívili Woody Harrelson, Rutger Hauer, Dolores Chaplin, Nikita Michalkov, Amanda Plummer, Franco Zeffirelli. V tomto roce se nekonala soutěž dokumentárních filmů, nicméně na žádost četných tvůrců i publika byla v následujícím roce znovu obnovena.

 • 35. MFF Karlovy Vary 2000

  Jubilejní rok ve výjimečném roce byl výjimečný i ve festivalových číslech. Více než 9 000 akreditovaných novinářů, hostů, filmových profesionálů, členů filmových klubů a studentů, více než 140 000 vydaných vstupenek, 536 projekcí 293 filmů. Pro filmové profesionály byla zavedena nová akreditace. Byla vytvořena nová podoba ceny Křišťálový glóbus i nové festivalové logo. K hostům festivalu patřili např. Woody Harrelson, Dan Hedaya, Albert Hughes, Allen Hughes, Michael Legge, Susan Lynch, Károly Makk, Natascha McElhone, Pat Murphy, Franco Nero, Edward Norton, Carlos Saura, Julian Sands, Alicia Silverstone, Timothy Spall, Eli Wallach.

2001 - 2011

 • 36. MFF Karlovy Vary 2001

  Velkou cenu Křišťálový glóbus získal francouzský film Amélie z Montmartru. Více než 128 500 diváků zhlédlo v průběhu deseti dnů 282 filmů z 52 zemí. Vedle tradičních sekcí bylo součástí programu také několik tematických sekcí a retrospektiv (Nový korejský film, Pocta Bigasi Lunovi, světová premiéra restaurované kopie režisérské verze filmu Rocco a jeho bratři r. Luchina Viscontiho atd.). Z doprovodných akcí měl značný ohlas Panel producentů a Workshop Bena Kingsleyho. Festivalu se zúčastnili mimo jiné: Artur Aristakisian, Bille August, Jean-Marc Barr, Thora Birch, Buddhadeb Dasgupta, John Herzfeld, John Irvin, Scarlett Johansson, Ali Chamraev, Ben Kingsley, Nastassja Kinski, Emir Kusturica, Bigas Luna, Oleg Menšikov, Tsai Ming-Liang, Isabelle Nanty, Miranda Otto, Joe Pantoliano, Norman Reedus, Ivan Reitman, Julian Sands, Karen Šachnazarov, Ray Winstone, Sarah Wynter, Terry Zwigoff a řada dalších.

 • 37. MFF Karlovy Vary 2002

  Po 7 letech vítězí v hlavní soutěži opět český film - Rok ďábla Petra Zelenky. Zvláštní cenu poroty získal film Nikde v Africe, který pak dostal také Oscara za nejlepší zahraniční snímek roku 2002. 139 120 diváků navštívilo 534 představení 292 filmů. Mezi zvláštní sekce tohoto ročníku patřily: první evropská retrospektiva filmů Kim Ki-duka, 15 filmů Johana van der Keukena, 25 nových brazilských dokumentů a kolekce současných filmů z oblasti Maghreb. Do Karlových Varů přijel opět Jean-Marc Barr - tentokrát coby předseda poroty. Mezi zahraničními hosty festivalu byli Michael York, Brian Cox, Ate de Jong, Orla Brady, Clea DuVall, Keira Knightley, Ben Chaplin, Amos Gitai, Saffron Burrows, John Boorman, Kim Ki-duk a další.

 • 38. MFF Karlovy Vary 2003

  Vítězem soutěže se stal italský film Okno naproti (r. Ferzan Ozpetek). Divácké akreditace nahradila karta Festival Pass, kterou si koupilo rekordních 7 010 návštěvníků festivalu! K zvláštním sekcím programu patřily: retrospektiva ke stému výročí narození režiséra Jasudžira Ozu, filmy z pobaltských zemí, golemovská trilogie Amose Gitaie, filmy Maurice Pialata, 2003: Hudební odysea atd. Své filmy na festivalu osobně uvedli např. Amos Gitai, Joseph Strick, Ulrich Seidl, Morgan Freeman, Ferzan Ozpetek, Björn Kjellman, Cameron a Diana Douglasovi, Kim Ki-duk, Udo Kier, Gus Van Sant, Kerry Fox, Sylvie Testud, Scott Saunders, William Forsyth atd.

 • 39. MFF Karlovy Vary 2004

  V průběhu 39. ročníku karlovarského festivalu bylo uvedeno 234 filmů, které zhlédlo 123 749 diváků. Velkou cenu Křišťálový glóbus získal italský film Takové děti (Certi bambini, r. Andrea a Antonio Frazzi). Vedle tradičních sekcí byly do programu v tomto roce zařazeny tyto sekce: Deset nejlepších tureckých filmů, Zaostřeno na: Katalánský film, Pocta Johnu Cassavetesovi, Pocta Sergiovi Leonemu, 2004: Hudební odysea, Tanec pro kameru, Pocta Miroslavu Ondříčkovi (film Vlasy) či Pocta Sergeji Paradžanovovi. Festival mimo jiné navštívili Jacqueline Bisset, Javier Cámara, Xan Cassavetes, Seymour Cassel, John Cleese, Ben Gazzara, John Irvin, Harvey Keitel, Fele Martínez, Colm Meaney, Liev Schreiber, István Szabó, Elijah Wood a řada dalších.

 • 40. MFF Karlovy Vary 2005

  142 500 diváků zhlédlo během 40. MFF Karlovy Vary 2005 242 celovečerních filmů, z nichž 16 bylo na festivalu uvedeno ve světové, 27 v mezinárodní a 7 v evropské premiéře. Nejúspěšnějším filmem festivalu se stal polský film Můj Nikifor, který získal Velkou cenu Křišťálový glóbus, cenu za režii a cenu za ženský herecký výkon. Sekce Na východ od západu se stala další oficiální soutěžní sekcí karlovarského festivalu. Zvláštní sekce tohoto ročníku byly: Pocta Jiřímu Krejčíkovi, Pocta Liv Ullmann, Pocta Robertu Redfordovi, Pocta Kihačiro Kawamotovi, Příroda a krajina v norské kinematografii, Zaostřeno na kanadský film: Začátek třetího milénia, 2005: Hudební odysea, Pocta Samu Peckinpahovi (1925–1984), Práce šlechtí, 2. světová válka: 60 let poté. Na festivalu nechyběly také velké hvězdy jako Robert Redford, Sharon Stone, Liv Ullmann. Festival navštívila také Madeleine Albright.

 • 41. MFF Karlovy Vary 2006

  Velkou cenu Křišťálový glóbus a Cenu za nejlepší ženský herecký výkon dostal americký film Sherrybaby. Nejlepší dokumentární filmy v obou kategoriích dostaly poprvé spolu s oceněním také 5000 USD. Tradiční programové sekce byly letos doplněny např. Sundance v Karlových Varech, Celluloid Dreams uvádí Matthewa Barneyho, Viděno sedmi - mládí očima francouzských tvůrců, Zaostřeno na britský film, pocta Johnu Hustonovi a Půlnoční filmy. K hostům festivalu, v průběhu kterého 135 820 diváků vidělo 268 filmů, patřili: Andy Garcia, Kim Ki-duk, Danny Trejo, Terry Gilliam, Hugh Dancy, Timothy Hutton, John Irvin a další.

 • 42. MFF Karlovy Vary 2007

  Šéfredaktor časopisu Variety Peter Bart byl prezidentem Hlavní poroty na 42. ročníku festivalu. Rennée Zellweger a Danny DeVito byli největšími hvězdami festivalu, na kterém uvedli své filmy také Hal Hartley, Tom DiCillo, Ellen Page, Bruce McDonald a řada dalších filmových tvůrců. Islandsko-německý film Jar City vyhrál Velkou cenu Křišťálový glóbus. Český film Vratné lahve vyhrál cenu diváků. 250 filmů vybraných do programu festivalu vidělo 135 760 diváků. Byla představena nová programová sekce Otevřené oči, která bude patřit i v budoucnu do hlavního programu festivalu. Mezi letošními retrospektivami a poctami byly: Pocta Břetislavu Pojarovi, Shochiku Nouvelle Vague, Nový Hollywood, Nová generace italského filmu, Pocta Williamu Wylerovi.

 • 43. MFF Karlovy Vary 2008

  Prezidentem hlavní poroty, která udělila hlavní cenu dánskému filmu Ukrutně šťastni (r. Henrik Ruben Genz), byl Ivan Passer. Ten na festivalu převzal také cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, spolu s Robertem De Nirem, Dušanem Hanákem a Jurajem Jakubiskem. Hosty festivalu, kteří ve Varech představili své filmy, byli také Danny Glover, Christopher Lee, Armin Mueller-Stahl, Arturo Ripstein, Les Blank, John Sayles, Saffron Burrows, Matteo Garrone a další. Obě ceny za nejlepší mužskou i ženskou hereckou roli získali čeští herci z filmu Děti noci - Martha Issová a Jiří Mádl. Poprvé se letos uskutečnily Master Classy - setkání diváků se zajímavými tvůrci. 43. MFFKV se zúčastnilo 10 872 akreditovaných návštěvníků. 143 781 diváků vidělo 235 filmů, z nichž 56 mělo světovou, mezinárodní nebo evropskou premiéru. Letošní retrospektivy a pocty: Fórum nezávislých – Pocta Lesi Blankovi, Pocta Dušanu Hanákovi, Pocta Juraji Jakubiskovi , Pocta Ivanu Passerovi, Pocta Arturo Ripsteinovi, Pocta Nicolasi Roegovi, Zaostřeno na Nizozemí a Nový Hollywood II.

 • 44. MFF Karlovy Vary 2009

  Velkou cenu - Křišťálový glóbus si odvezl film Anděl u moře (r. Frédéric Dumont, Belgie, Kanada). Diváci měli možnost navštívit 7 Master Classů (hosty byli např. John Malkovich, Cary Joji Fukunaga a Scott Sanders, Isaach de Bankolé a další). Dalšími hosty festivalu byli také Isabelle Huppert (Cena za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii), Miloš Forman, Antonio Banderas, Alan Rudolph, Laura Morante, Patrice Chéreau, Paprika Steen, Paul Schrader, Niki Karimi a další. Tradiční program byl letos obohacen filmy v těchto retrospektivách: Fórum nezávislých – Pocta Alanu Rudolphovi, Pocta Janu Švankmajerovi, Pocta Patrici Chéreauovi, Pocta Johnu Malkovichovi, Pocta Peteru Solanovi, Rusko v ženském rodě a Dvacet let svobody. Festivalu se zúčastnilo 12 061 akreditovaných návštěvníků (z toho rekordních 10 277 festival passů). 232 filmů (z toho 19 snímků ve světové, 34 v mezinárodní a 12 v evropské premiéře) vidělo 131 293 diváků. Letos byl poprvé vyzkoušen předprodej vstupenek.

 • 45. MFF Karlovy Vary 2010

  Hlavní porota v čele s Ronem Yerxou udělila Velkou cenu - Křišťálový glóbus filmu Moskytiéra (r. Agustí Vila, Španělsko). Zvláštní cenu poroty získal český snímek Kuky se vrací (r. Jan Svěrák). Festivaloví návštěvníci měli možnost navštívit šest Master Classů, například s francouzským filmovým kritikem Michelem Cimentem nebo Thelmou Schoonmaker, americkou střihačkou a dlouholetou spolupracovnicí Martina Scorseseho. Do Karlových Varů přijel Jude Law (Cena prezidenta festivalu), Andrew Macdonald, Kevin Macdonald, Nikita Michalkov (Cena za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii) a další. Již potřetí se uskutečnil panel Spolupráce s Hollywoodem zaměřený na způsob výroby a distribuce hollywoodských filmů. Bylo prodáno 126 808 vstupenek na celkem 413 projekcí. Festival navštívilo celkem 11 105 diváků, 315 filmových tvůrců, 767 filmových profesionálů a 599 novinářů.

 • 46. MFF Karlovy Vary 2011

  Velkou cenu – Křišťálový glóbus získal snímek Restaurátor (Boker Tov, Adon Fidelman, r. Joseph Madmony, Izrael). O vítězi rozhodla hlavní porota v čele s režisérem Istvánem Szabó. Festivalové Master Classy se letos poprvé konaly nejen v hotelu Thermal, ale i v prostorách stanu Jameson a hosty byli například Jerzy Stuhr, Lech Majewski, Monte Hellman a další. Festival navštívili Judi Dench (Cena za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii), Cary Fukunaga, John Malkovich, Kim Ki-Duk, John Turturro (Cena prezidenta MFF KV) a další. Každoroční sekce letos obohatili retrospektivní sekce Návrat k pramenům, Pocta Denisi Villeneuvovi a Pocta Samuelu Fullerovi. Tvorba nových talentovaných řeckých filmařů byla představena v sekci Mladý řecký film. Ze 199 uvedených filmů mělo na festivalu 21 světovou, 25 mezinárodní a 16 evropskou premiéru, 54 filmů byly debuty, 172 projekcí osobně uvedla delegace tvůrců.

Za podporyGenerální partnerHlavní partneři
Ministerstvo kultury ČEZ RWE Vodafone Karlovy Vary Partneři MFF KV