Oficiální logo MFF KV

Oficiální logo MFF KV

Oficiální logo MFF Karlovy Vary může být použito v materiálech jiného subjektu pouze s písemným souhlasem zástupce společnosti Film Servis Festival a.s., a musí odpovídat parametrům uvedeným v manuálu.

Pokud máte o využití oficiálního festivalového loga zájem, kontaktujte produkci festivalu.

Manuál k festivalovému logu je k dispozici ve formátu PDF (3 MB).

Za podporyGenerální partnerHlavní partneři
Ministerstvo kultury ČEZ RWE Vodafone Karlovy Vary Partneři MFF KV