Představení festivalu

Vítáme vás

 • Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je nespecializovaný filmový festival akreditovaný organizací FIAPF v kategorii soutěžních festivalů. Stojí tak po boku jiných prestižních festivalů jako jsou MFF v Cannes, Berlíně, Benátkách či Tokiu
 • Koncepce MFF Karlovy Vary je postavena na výhodné geograficko-politické poloze České republiky na hranici mezi východní a západní Evropou
 • MFF Karlovy Vary představí každoročně poprvé v České republice na 200 filmů z celého světa
 • Řada filmů se díky uvedení na MFF Karlovy Vary dostane do české nebo zahraniční distribuce, na televizní obrazovky či do programu jiných festivalů
 • Některé filmy zhlédnou diváci exkluzivně pouze na festivalu v Karlových Varech

Program

 • MFF Karlovy Vary je určen laické i odborné veřejnosti a nabízí svým návštěvníkům pečlivě koncipovaný program, kvalitní zázemí a široký servis služeb
 • Největší pozornost je věnována Hlavní soutěži, do které jsou vybrány pouze celovečerní snímky natočené v uplynulé sezóně a dosud neuvedené v mezinárodní soutěži na jiném festivalu, a Soutěži Na východ od Západu. Vedle Soutěže Fórum nezávislých a Soutěže dokumentárních filmů jsou pro diváky sestaveny již tradiční informativní sekce, tematické přehlídky, retrospektivy či pocty

Historie MFF Karlovy Vary

 • MFF Karlovy Vary je jeden z nejstarších filmových festivalů vůbec (1. ročník se uskutečnil v roce 1946). Více než 40 let byl festival organizován pod tlakem politické situace v socialistickém Československu.  
 • V roce 1994 se organizace festivalu ujal nový tým v čele se známým českým hercem Jiřím Bartoškou a významnou filmovou publicistkou Evou Zaoralovou, kteří se rozhodli přetvořit stagnující přehlídku v mezinárodně významné filmové fórum. Svou novou programovou i organizační koncepcí dokázal tým Jiřího Bartošky a Evy Zaoralové během několika málo let vrátit festivalu prestiž a zájem odborné i laické veřejnosti

Média

 • 700 českých i zahraničních akreditovaných novinářů je již stabilní zárukou toho, že je festivalu věnována celosvětová pozornost
 • Všechna nejdůležitější česká média celoročně informují o přípravách festivalu a každý den přinášejí informace z jeho průběhu
 • Prostor, který věnují festivalu zahraniční - zejména ze zemí střední a východní Evropy - média, je nesrovnatelně větší než prostor věnovaný jakékoli jiné kulturní akci nejen v České republice, ale v celém středoevropském regionu
Za podporyGenerální partnerHlavní partneři
Ministerstvo kultury ČEZ RWE Vodafone Karlovy Vary Partneři MFF KV