Film Entry 2014

Děkujeme za váš zájem přihlásit film do programu 49. ročníku MFF Karlovy Vary 2014.

Řádná přihláška je bezplatná. Vyplněný a vytištěný online Film Entry formulář a DVD s filmem je nutné odeslat na adresu Programového oddělení festivalu do 10. března 2014 (včetně).

Po 10. březnu je možné podat pozdní přihlášku – ta je však spojena s povinností uhradit administrační poplatek. V takovém případě je nutné vyplněný a vytištěný online Film Entry formulář a DVD s filmem odeslat na adresu Programového oddělení festivalu do 31. března 2014 (včetně). Poplatek za pozdní přihlášku je stanovený následovně:

 • celovečerní hrané filmy a celovečerní dokumenty - €50 za každý film
 • krátké dokumenty - €30 za každý film

Přihlášený film musí splňovat tyto obecné podmínky

 • Výroba filmu musí být dokončena v průběhu dvanácti měsíců před zahajovacím dnem festivalu.
 • Premiéra filmu nesmí proběhnout dříve než dvanáct měsíců před zahajovacím dnem festivalu (a to včetně projekcí na festivalech, televizního vysílání a distribuce na DVD či internetu).

Pro jednotlivé kategorie dále platí, že:

Přihlášený celovečerní hraný film:

 • nesmí být promítán (a to včetně projekcí na festivalech, televizního vysílání a distribuce na DVD či internetu) mimo zemi výroby před 1. září 2013 (mezinárodní premiéra snímku tedy neproběhla před 1. září 2013)
 • musí mít délku nad 60 minut

Přihlášený celovečerní dokument:

 • nesmí být promítán (a to včetně projekcí na festivalech, televizního vysílání a distribuce na DVD či internetu) mimo zemi výroby před 1. lednem 2014 (mezinárodní premiéra snímku tedy nesmí proběhnout před 1. lednem 2014)
 • musí mít délku nad 60 minut

Přihlášený krátký dokument:

 • nesmí mít délku nad 30 minut

Festival nepřijímá přihlášky krátkých a středometrážních hraných filmů (do 60 minut), středometrážních dokumentů (30-60 minut) a dále filmů, které jsou svou povahou čistě propagační, vzdělávací či vědecké.

(Máte-li zájem o přihlášení krátkého hraného filmu na Festival krátkých filmů Prague Shorts (www.pragueshorts.com), kontaktujte info@pragueshorts.com)

Jak film přihlásit

1. Přečtěte si statut festivalu, ve kterém najdete všechny informace spojené s uvedením filmu na festivalu. Filmy jsou na festivalu uváděny v těchto soutěžních a nesoutěžních sekcích

2. Vyplňte online Film Entry formulář (možnost přihlásit film skončila 31. března 2014).

 • Pro vyplnění formuláře musíte být přihlášení. Nemáte-li přihlašovací údaje, zaregistrujte se.
 • Pokud se jedná o pozdní přihlášku, uhraďte pomocí platební karty předepsaný administrační poplatek.

3. Zašlete DVD filmu a vytištěný online Film Entry formulář

 • Pokud je váš film v jiném jazyce než českém či anglickém, je nutné, aby bylo DVD opatřeno českými nebo anglickými titulky.
 • Zřetelně prosím označte, zdali zaslané DVD obsahuje hotovou verzi filmu, nebo zdali jde o verzi pracovní („work-in-progress“).
 • Programové oddělení nepřijímá k posouzení žádný druh online „screenerů“!

DVD a vytištěný formulář zašlete na tuto adresu:
Film Servis Festival
Programové oddělení
Panská 1
110 00 Praha 1
Česká republika

Nejzazší datum podání je 10. března 2014 (31. března 2014 pro pozdní přihlášku) - určující je datum odeslání zásilky.

Výběr filmu do programu MFF Karlovy Vary 2014

O tom, že jsme obdrželi DVD Vašeho filmu, vás budeme informovat e-mailem.

Konečné rozhodnutí ohledně zařazení filmu do programu Vám bude sděleno nejpozději do konce května 2014.

Pokud bude film vybrán, zašleme Vám oficiální přihlašovací formulář festivalu.

Výběrovou komisi vede umělecký ředitel Karel Och. Členy výběrové komise jsou umělecká poradkyně Eva Zaoralová, dramaturgyně Ivana Novotná a Lenka Tyrpáková, dramaturg Viktor Palák a členové programového oddělení Anna Purkrábková, Martin Horyna a Hubert Poul.

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás emailem: program@kviff.com  

Za podporyGenerální partnerHlavní partneři
Ministerstvo kultury ČEZ RWE Vodafone Karlovy Vary Partneři MFF KV