BUĎTE RYCHLE IN

DO KINA JEN S PÁSKOU!
55. ročník MFF Karlovy Vary

Aktualizováno ke dni 10. 08. 2021

55. ročník MFF Karlovy Vary se uskuteční při dodržení všech hygienicko-protiepidemických opatření, která budou v době jeho konání (20.-28.8.2021) v platnosti.

Mask Distance Hands Tape

Letošní festival proběhne maximálně bezpečně a bez zbytečného čekání pro všechny návštěvníky.

„Do kina jen s páskou“.

Kontrolní páska, kterou získá návštěvník festivalu, bude podmínkou vstupu na festivalová filmová představení a do festivalových prostor.

Obecná pravidla

Mask

Diváci v kinech a vnitřních prostorách jsou povinni mít po celou dobu zakryté dýchací cesty respirátorem FFP2/KN95/N95, nebo nanorouškou.

Mask

Pro návštěvu filmových představení a další pohyb v prostorách festivalu je vyžadována kontrolní páska potvrzující bezinfekčnost.

Kontrolní páska bude vydána pouze na základě QR kódu z Certifikátu EU COVID-19 (v aplikaci Tečka nebo vytištěný). Certifikát EU COVID-19 získáte po splnění jedné z následujících podmínek:

Injection

Dva týdny po ukončeném očkování.

Shield

Potvrzením o prodělání nemoci COVID-19 před méně než 180 dny vydaným certifikovaným pracovištěm.

Test tubes

Potvrzení o platném PCR nebo antigenním testu provedeném certifikovaným pracovištěm.

Doporučení organizátorů MFF KV návštěvníkům

Vzory potvrzení

Google Play App Store

 • Stáhnout si mobilní aplikaci Tečka, díky níž rychle a spolehlivě prokážete údaje o provedeném očkování, prodělané nemoci nebo platných testech.
 • Pokud je to z časových a zdravotních důvodů možné, v maximální míře využít možnosti bezplatného očkování proti nemoci COVID 19.
 • V případě, že se budete prokazovat provedeným PCR nebo antigenním testem, jej provést co nejblíže datu vašeho pobytu na 55. ročníku MFF KV a s platností na dobu, kterou chcete na festivalu strávit.
 • V případě, že vašemu testu končí platnost v průběhu festivalu, neprodleně provést další test u certifikovaného poskytovatele, na jehož základě vám bude vydán Certifikát EU COVID-19 a posléze Covid Control Teamem nová kontrolní páska s vyznačeným datem platnosti.
 • Před odjezdem do Karlových Varů si u svého ubytovatele ověřit podmínky ubytování požadované z jeho strany s ohledem na platné předpisy.
 • Mít dostatečnou zásobu schválených respirátorů či nanoroušek k ochraně dýchacích cest.
 • Sledovat vlastní zdravotní stav a postupovat dle platných pokynů MZ ČR.

Kontrolní páska

Tape

Pro vstup do kinosálů a festivalových prostor bude vyžadována kromě platné vstupenky také platná kontrolní páska potvrzující bezinfekčnost návštěvníka.

Z těchto důvodů dorazte na festival ideálně s dokončeným očkováním (minimálně 14 dní po aplikaci) či certifikovaným PCR testem.

Typy kontrolních pásek

Na celou dobu konání festivalu

Kontrolní pásku na celou dobu konání festivalu získáte na základě Certifikátu EU COVID-19 o očkování ukončeném před více než 14 dny, nebo na základě Certifikátu EU COVID-19 o ochranné lhůtě po pozitivním testu na nemoc COVID-19 (pokud tato lhůta končí nejdříve 28. 8. 2021).

Více informací naleznete v Modelových příkladech.

S konkrétním datem platnosti

Kontrolní pásku s konkrétním datem platnosti získáte na základě Certifikátu EU COVID-19 o:

 • PCR/antigenním testu s negativním výsledkem
 • ochranné lhůtě (180 dnů) po pozitivním testu na nemoc COVID-19 (pokud tato lhůta končí v průběhu festivalu).

Na kontrolní pásce bude uvedené datum, shodné s posledním celým dnem (tj. 24 hodin)* platnosti předloženého Certifikátu EU COVID-19.

*Příklad: Platnost předloženého certifikátu je do 24. 8. 2021, 23.59 hod. => uznaná platnost festivalem je do 23. 8. 2021 celý den.

Jak získat kontrolní pásku

COVID CONTROL TEAM

COVID CONTROL TEAM

Kontrolní pásky bude možné získat na stanovištích COVID CONTROL TEAMU:

 • u pokladen a v akreditačních centrech hotelů Thermal a Pupp
 • nebo od mobilních Covid Control Teamů (pohybujících se u pokladen a před vstupy do prostor festivalu)

Označení COVID CONTROL TEAMU:

 • viditelné označení stanovišť
 • mobilní Covid Control Teamy poznáte podle bílé reflexní vesty s CCT grafikou

Pro získání kontrolní pásky je nutné se prokázat QR kódem z Certifikátu EU COVID-19 a to buď v tištěné formě či v aplikaci tečka. Více informací o Certifikátu EU COVID-19 se dozvíte na ocko.uzis.cz.

Certifikát

Kdy si mohu stáhnout certifikát

infografika

Upozornění

Tape

Kontrolní pásku nelze získat u vstupu do kinosálů!

Kontrolní pásku obdrží každý návštěvník přímo na ruku.

Nebude tak možné pásku vyzvednout a předat dalším návštěvníkům.

Vyzvedněte si svou pásku včas.

Modelové příklady

Očkování/nemoc

1

Mám ukončené očkování před nejméně 14 dny

Gratulujeme!
Toto je nejlepší možnost. Po prokázání se QR kódem Certifikátu EU COVID-19 obdržíte kontrolní pásku platící po celý festival.

2

Prodělal jsem nemoc COVID-19 před méně než 180 dny

Po prokázání se QR kódem Certifikátu EU COVID-19 obdržíte kontrolní pásku na celý festival. Pokud v průběhu festivalu uběhne lhůta 180 dnů od prokázané nemoci, obdržíte kontrolní pásku o daného dne. Pro novou kontrolní pásku se budete muset otestovat v jednom z certifikovaných testovacích míst.

(Ne)otestovaní

3

Do Varů dorazím s platným PCR, nebo antigenním testem

Po prokázání se QR kódem Certifikátu EU COVID-19 o PCR/antigenním testu s negativním výsledkem obdržíte kontrolní pásku platnou k poslednímu celému dni (tj. 24 hodin) platnosti certifikátu. Pokud budete chtít navštěvovat festivalové prostory a projekce i nadále, využijte možnosti testování přímo v Karlových Varech. Po prokázání se novým QR kódem Certifikátu EU COVID-19 obdržíte novou odpovídající kontrolní pásku.

4

Do Varů dorazím bez potvrzení o bezinfekčnosti

Před vstupem do festivalových prostor a na projekce se nechte otestovat na některém z certifikovaných testovacích míst v Karlových Varech. Na základě QR kódu Certifikátu EU COVID-19 pak obdržíte odpovídající kontrolní pásku.

Rezervujte si test přímo na místě a užijte si festival v klidu a bez starostí: http://www.anygence.com/site/kviff_cz

Možnosti testování

Testovací místa pro PCR a antigenní testování budou umístěna u hotelů Thermal a Pupp v průběhu trvání celého festivalu.

Map

Seznam dalších certifikovaných laboratoří pro testování v Karlových Varech:

https://testovani.uzis.cz
http://anygence.com

Dle platných předpisů MZ ČR každý pojištěnec, který se prokáže průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, má nárok na provedení antigenního testování, a to od 1. 6. 2021 nejvýše jednou za 7 dní. Na PCR test má dle platné vyhlášky každý pojištěnec nárok 2x měsíčně. Aktuální informace naleznete na www.covid.gov.cz.

Kontakty

INFORMAČNÍ LINKA KE KORONAVIRU*
vytočte 1221 - poté zvolte volbu číslo 5

DOVOLÁTE SE DENNĚ (18. – 28. 8. 2021) OD 8.00 DO 19.00 HODIN.

*Ve spolupráci s MZČR jsme vytvořili samostatnou provolbu na národní informační lince ke koronaviru 1221, kde vám budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se aktuálních koronavirových opatření spojených s letošním festivalem. Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

YouTube

Festival na síti: Instagram Youtube Twitter Facebook

© 2022 FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. [email protected] +420 221 411 011 Všechny kontakty

HistorieHistorie GalerieGalerie
UbytováníUbytování Festival Pass, vstupenky, rezervaceFestival Pass, vstupenky
HistorieHistorie KontaktyKontakty
Archív filmůArchív filmů KVIFF TalksKVIFF Talks
Industry Days Programme 2021Industry Days Programme KontaktyKontakty
VideogalerieVideogalerie GalerieGalerie
KontaktyKontakty Denní plányDenní plány
HistorieHistorie Průvodce festivalemPrůvodce festivalem