KVIFF Eastern Promises – Program pro filmové profesionály

Dny Industry se na letošním festivalu konají 30. června – 2. července 2019
Akce probíhají v anglickém jazyce, pokud není uvedeno jinak.

Neděle 30. června

Přínos pobídek pro filmový průmysl a českou ekonomiku

12:30 – 16:00 / Industry Pool, Hotel Thermal

Otázka filmových pobídek nadále vyvolává rozporuplné reakce. Někteří pobídky považují za dotace, jiní za disproporčně velkou část onoho jednoho procenta vydávaného na kulturu, která má navíc blíže k byznysu než ke kultuře. Co je to filmová pobídka, kde se na ni berou peníze a jak se posléze vrací do státní pokladny? Jsou pobídky pro stát výhodné? A jaký mají dopad na oblasti mimo kulturu?

Prezentace Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund

16:30 – 17:30 / Industry Pool, Hotel Thermal

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund, který v roce 2016 založilo hlavní město Praha, doposud vynaložil finanční prostředky v celkové výši 24,6 milionu korun, které rozdělil mezi 20 audiovizuálních projektů. Cílem fondu je podpořit pozitivní obraz města Prahy v zahraničí prostřednictvím filmu a televize, přilákání filmových a televizních projektů s potenciálem k propagaci Prahy a prezentace města jako destinace se vstřícným přístupem k filmařům. Fond poskytuje finanční prostředky filmům a seriálům určeným pro zahraniční distribuci v kinech, prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání nebo služby video-on-demand. Zásadní podmínkou je, že Praha musí v natáčeném projektu zůstat Prahou. V současné době lze v rámci výzvy vyhlášené fondem předkládat žádosti o nadační příspěvek. Přijďte si poslechnout prezentaci, kde se dozvíte víc o fondu i o vyhlášené výzvě.

K.V.I.Q. Talks

18:00 – 19:30 / La Belle Epoque, Hotel Pupp

Jaké trendy jsou dnes nejdiskutovanější v globálním filmovém průmyslu? Jak by je ve stručnosti popsali naši filmoví odborníci, politici a filmaři?

 • Streamovací služby zásadně proměňují obchodní modely filmového průmyslu.
 • S ohledem na současné politické klima se očekává, že ve filmovém průmyslu – stejně jako ve většině jiných kulturních oblastí – dojde k poklesu ve veřejném financování, které je ovšem pro neanglicky mluvené filmy zcela nepostradatelné.
 • Je třeba přemýšlet o nových metodách financování a současně přicházet s novinkami v oblasti technologií, které by se staly vzpruhou pro celý filmový průmysl.
 • K oslovení mezinárodního publika budou využíváni kurátoři obsahu, cílený marketing i algoritmy.
 • K.V.I.Q. Talks vám poskytnou dobrý přehled o tom, co se ve filmovém průmyslu právě děje. Spolu s našimi hosty se zamyslíme nad nejlepšími způsoby, jak trvale obstát v současném filmovém klimatu a průmyslu. Více informací a seznam mluvčích najdete na našich webových stránkách.

  Ve spolupráci s programem MEDIA – Creative Europe a Lux Film Prize.

  Odtajnění 10 filmů, které budou soutěžit o LUX Film Prize 2019

  19:45 – 20:30 / pouze pro pozvané

  Filmová cena Evropského parlamentu LUX odhalí na MFF KV deset filmů, které zařadila do oficiálního výběru, z něhož vzejde vítěz ceny za rok 2019. Při této příležitosti bude také vyhlášen vítěz ceny diváků za loňský rok. Tři z deseti filmů v oficiálním výběru budou otitulkovány do 24 úředních jazyků členských zemí EU a v rámci festivalu LUX Film Days se představí publiku po celé Evropě.

  Ceremoniál organizuje LUX Film Prize ve spolupráci s MFF Karlovy Vary.

  Více informací na luxprize@ep.europa.eu

Pondělí 1. července

Komunitní filmová distribuce prostřednictvím platformy Artinii.com

10:00 – 11:00, Industry Pool, Hotel Thermal

Artinii je zkratka pro „art in intelligent interaction“ (umění v inteligentní interakci). Jedná se o zbrusu nový on-line nástroj orientovaný na jednotlivé komunity, který usiluje o proměnu sto dvacet let starého systému distribuce audiovizuálního obsahu. Platforma propojuje vlastníky filmových práv s potenciálními globálními publiky a komunitami, včetně těch, které je těžké oslovit prostřednictvím standardních distribučních kanálů.

Zakladatelé Artinii budou hovořit o tom, jak jejich nová společnost, založená na špičkových technologiích jako strojové učení, umělá inteligence nebo automatické vyhledávání pomáhá vlastníkům filmových práv oslovit nové trhy, rekapitalizovat filmy ve svém portfoliu a současně umožnit pořadatelům projekcí z celého světa snadný přístup do zabezpečené on-line filmové databáze.

Works in Development – Feature Launch, představení celovečerních projektů

11:00 – 12:30 / Kino Čas

MFF KV úzce spolupracuje se vzdělávací a networkingovou platformou MIDPOINT, Filmovým festivalem Terst a koprodukčním fórem When East Meets West. Tyto organizace společně s relevantními filmovými tvůrci představí 8 projektů, které momentálně vznikají ve střední či východní Evropě, v zemích Balkánu nebo bývalého Sovětského svazu. Jedná se o první nebo druhé právě vznikající dlouhometrážní filmy tvůrců, které prošly programem MIDPOINT Feature Launch 2019 a hledají koproducenty.

One-on-one schůzky budou probíhat v úterý 2. července od 13.30.

Eastern European BBQ

12:30 – 14:00 / pouze pro pozvané

FilmFestival Cottbus – Festival východoevropského filmu společně s Connecting Cottbus a Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH pořádá BBQ party na počest 54. ročníku MFF Karlovy Vary.

Regionální filmové kanceláře a financování filmů v České republice

13:00 – 14:00 / Industry Pool, Hotel Thermal

V České republice momentálně funguje 11 regionálních filmových kanceláří, které nabízejí pomoc zahraničním filmovým tvůrcům. Kde se nacházejí a jaké služby poskytují? Jaké regiony nabízejí finanční prostředky audiovizuálním projektům? Odpovědi na tyto a další otázky zazní v prezentaci, kterou spolupořádají Česká filmová komise a zástupci regionálních filmových kanceláří.

Works in Progress

14:00 – 17:30 / Kino Čas

Producenti a režiséři devíti vybraných dlouhometrážních filmů ze střední a východní Evropy, zemí Balkánu, bývalého Sovětského svazu a Blízkého východu představí projekty, které budou mít oficiální premiéru po skončení MFF Karlovy Vary. Projekty jsou v současné době ve fázi výroby nebo post-produkce a mají zájem o prodej na zahraniční trhy a premiérové projekce. Nejnadějnější projekt vybraný mezinárodní porotou obdrží cenu v celkové výši 100 tisíc euro. Takto představené projekty se často objeví v oficiálním výběru následujících ročníků filmových festivalů, jako jsou Sundance, Toronto, Benátky, Rotterdam nebo Berlinale.

One-on-one schůzky budou probíhat v úterý 2. července od 9:00.

Úterý 2. července

Autorské právo a psaní scénáře: jak nešlápnout vedle

10:00 – 11:00 / Industry Pool, Hotel Thermal

S novou směrnicí o autorském právu, kterou v březnu 2019 schválil Evropský parlament a která má být ve všech členských státech EU zavedena během příštích dvou let, se změní právní rámec, na který jsou evropští autoři zvyklí. Budou na to připraveni? Existují a fungují ve východní Evropě takové profesní organizace, jako jsou autorské svazy či spolky, které by je podpořily? Může scenárista ze střední nebo východní Evropy prorazit na mezinárodní scéně? Jaká je v tomto úzce provázaném ekosystému role agentů zastupujících nové talenty? MIDPOINT , přední edukační platforma pro scénáristy, pořádá na toto aktuální téma panelovou debatu se zástupci autorských svazů, talentových agentur a místních filmových profesionálů.

Cena Eurimages Lab Project

11:00 – 12:30 / Kino Čas

Již počtvrté bude v rámci MFF Karlovy Vary soupeřit osm slibných filmových projektů, vzniklých mimo tradiční filmařský rámec, o cenu Eurimages Lab Project udělovanou s cílem podpořit nové formy filmového výrazu. Vítěz získá cenu spojenou s částkou 50 tisíc euro.

Představené projekty se často pohybují na pomezí kinematografie a jiných uměleckých forem a jejich prezentace by měla zajímat především zástupce filmových festivalů, uměleckých institucí a studenty filmových škol.

One-on-one schůzky budou probíhat v úterý 2. července od 13:00.

Potenciál českého filmu na zahraničních trzích: výzvy a příležitosti

13:00 – 14:30 / Vodafone Lounge

Navzdory nesporným kladům (jako prvotřídní talentová základna nebo daňové pobídky pro filmové produkce) se České republice a její kinematografii na rozdíl od jiných zemí vyhlášených svou filmovou tvorbou doposud nepodařilo stát se zavedenou značkou a získat si mezi filmovými profesionály hvězdnou reputaci. Může být na vině naše vlastní provinčnost? Nebo neschopnost producentů navázat dlouhodobé vztahy se zahraničními obchodníky a distributory? Tento panel, pořádaný Asociací audiovizuálních producentů (APA), si klade za cíl pojmenovat klíčové faktory, které by umožnily českým producentům uspět na mezinárodním trhu, přilákat zahraniční publikum, festivaly, televizní stanice a distributory a učinit z českého filmu a televizní dramatické tvorby mezinárodně uznávanou značku.

Docs in Progress

14:00 – 15:30 / Kino Čas

Producenti a režiséři osmi vybraných dokumentů ze střední a východní Evropy, zemí Balkánu, bývalého Sovětského svazu a Blízkého východu představí projekty, které jsou v současné době ve fázi výroby nebo post-produkce a budou mít oficiální premiéru po skončení MFF Karlovy Vary. Nejslibnější projekt obdrží cenu spojenou s finanční částkou 5 tisíc euro.

One-on-one schůzky budou probíhat v úterý 2. července od 16.00.

Kam kráčíš, filmový průmysle? / KVIFF talk s Beki Probst

15:00 – 16:00 / Vodafone Lounge

Beki Probst založila na Berlinale European Film Market a od té doby patří mezi zásadní osobnosti filmového průmyslu s unikátním vhledem do prostředí filmového byznysu i proměny mezinárodních filmových festivalů. Těžko bychom hledali povolanějšího svědka těchto neklidných časů, kdy se nám filmový průmysl tak, jak ho známe, mění před očima. Ale kam to všechno směřuje? V čem se můžeme poučit z toho, co už víme? Jaké jsou vyhlídky filmového průmyslu do budoucnosti?

Filmový debut... a co dál?

16:00 – 17:00 / Industry Pool, Hotel Thermal

V životě filmového režiséra představuje první natočený film určující okamžik jeho kariéry… ale co přijde potom? Pokud je debut úspěšný, často vzbudí v divácích, filmových kriticích a lidech z branže ještě vyšší očekávání do budoucnosti. Jaké překážky musí překonávat režisérky a režiséři při práci na svém prvním nebo druhém filmu? Panelová debata objasní, proč je natočení druhého filmu často složitější, než by se zdálo. Akci pořádá Státní fond kinematografie ve spolupráci s platformou podporující začínající režisérky Girls in Film.

Happy Hour se Státním fondem kinematografie

17:00 – 18:00 / Industry Pool, Hotel Thermal

Přijďte se seznámit s lidmi, kteří pracují v Státním fondu kinematografie, abyste věděli, koho zdravit na chodbách jeho pražského sídla. Neformální setkání bude příležitostí zeptat se členů rady Státního fondu kinematografie, zaměstnanců fondu, Českého filmového centra a České filmové komise na všechno, co jste vždycky chtěli vědět (*a nebáli jste se zeptat).

Oficiální zahájení a prezentace programu First Cut+

17:00 – 17:45 / Press Conference Hall

First Cut Lab, konzultační workshop určený filmům ve fázi střihu (jehož první ročník proběhne letos právě na MFF Karlovy Vary), zahajuje First Cut+, nový program pro podporu filmů ze střední a východní Evropy pro rok 2020. Cílem je vytvořit portfolio pečlivě vybraných 16 filmů a poskytnout jim stoprocentní podporu při uvedení na trh a oslovování diváků. Tvůrčím týmům se dostane poradenství ve fázi střihu. Současně mohou těžit z na míru připravených modulů věnovaných strategii propagace a oslovování publika a z testovacích projekcí pro vybrané zástupce filmové branže.

First Cut+ je iniciativou společnosti Tatino Films ve spojení s partnery ze sekce When East Meets West, Filmového festivalu Terst a MFF Karlovy Vary a ve spolupráci s Less is More a MIDPOINT.

Facebook Twitter YouTube

Festival na síti: Instagram Youtube Twitter Facebook

© 2019 Film Servis Festival Karlovy Vary: festival@kviff.com +420 221 411 011 Všechny kontakty

HistorieHistorie GalerieGalerie
Passy, vstupenky, rezervacePassy, vstupenky, rezervace Festivalový deníkFestivalový deník
HistorieHistorie KontaktyKontakty
Archív filmůArchív filmů KVIFF TalksKVIFF Talks
Industry Days 30.6 - 3.7.Industry Days 30.6 - 3.7. KontaktyKontakty
Akreditace PressAkreditace Press KontaktyKontakty
VideogalerieVideogalerie GalerieGalerie
HistorieHistorie Průvodce festivalemPrůvodce festivalem