Možnosti prezentace na festivalu

Pokud chcete v rámci 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary podpořit v programu festivalu váš film nebo vaši společnost, nabízíme zajímavé možnosti prezentace. V případě zájmu naleznete smlouvu o inzerci zde. Ve smlouvě o inzerci jsou uvedeny také technické specifikace a uzávěrky pro dodání podkladů. V případě využití kombinace inzerce nabízíme zajímavé slevy.
Uzávěrka poptávek je 1. června 2020.

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás industry@kviff.com, tel.: +420 221 411 011.

Festivalový katalog

Festivalový katalog
 • 6 000 ks - distribuováno v oficiálních festivalových taškách a volně v prodeji pro všechny návštěvníky festivalu
 • barevná celostrana – 60 000 Kč

Festivalový deník

Festivalový deník
 • denně 10 000 ks (9x během festivalu) - zdarma distribuováno ve všech veřejných prostorách festivalu
 • barevná 1 strana (50 000 Kč), půl strana (25 000 Kč), čtvrt strana (12 500 Kč)

Distribuce vašich prospektů

 • váš prospekt (informace o filmech uváděných na festivalu apod.) bude distribuován v oficiálních festivalových taškách každému akreditovanému zástupci Industry, Filmmaker a Press
 • prospekty je potřeba zaslat do 22. června 2020 do pražské kanceláře festivalu, aby mohly být distribuovány od zahájení výdeje akreditací
 • cena za 2 500 ks prospektů (do tašek pro akreditované Industry, Filmmaker a Press hosty) je
  50 000 Kč, cena za 1 300 ks prospektů (do tašek pro akreditované Industry hosty) je 25 000 Kč

Programová brožura

Programová brožura
 • 12 500 ks - distribuováno v oficiálních festivalových taškách a volně v prodeji pro všechny návštěvníky festivalu
 • barevná celostrana – 40 000 Kč

Večírek vaší společnosti

 • koordinátor doprovodných akcí festivalu vám může pomoci s organizací vlastního večírku na festivalu, s výběrem a zajištěním místa, s výběrem nejvhodnějšího data a času
 • v případě zájmu o večírek kontaktujte co nejdříve Add Wiser Tomáš Flisník: tomas.flisnik@addwiser.cz, mobil: +420 602 700 052

Distribuce pozvánek

 • festival vám může zajistit zdarma distribuci vašich tištěných pozvánek prostřednictvím protokolu festivalu
 • seznam očekávaných hostů festivalu vám můžeme poskytnout od 15. června 2020
 • vytištěné pozvánky se seznamem hostů je potřeba zaslat do 26. června 2020 na pražskou adresu festivalu
 • v případě zájmu o distribuci pozvánek či zaslání seznamu nás kontaktujte rychnovska@kviff.com

Závazný způsob a forma uzavření, změn, doplnění či zrušení Smlouvy o inzerci v rámci 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2020 (dále jen "smlouva"): Uzavřít, měnit, doplňovat či zrušit smlouvu lze pouze písemnou formou, přičemž emailové a jiné elektronické či datové zprávy jsou pro tento účel považovány za písemnou formu pouze v případě, kdy návrh na uzavření, změnu, doplnění či zrušení smlouvy ve formě PDF skenu příslušného návrhu (dokumentu) opatřeného vlastnoručním podpisem (a případně razítkem) jedné ze smluvních stran bude doručen druhé smluvní straně na její emailovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy, tato druhá smluvní strana (adresát návrhu) uvedený návrh (dokument) opatří vlastnoručním podpisem (a případně razítkem) a formou doručení PDF skenu s vlastnoručními podpisy obou smluvních stran zpět první smluvní straně tento návrh přijme, a to bez jakýchkoliv dodatků anebo odchylek (pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že návrh je v souladu s ustanovením § 1731 a následující občanského zákoníku přijat okamžikem doručení přijatého návrhu smluvní straně, která byla navrhovatelem); v případě právního jednání smluvní strany k jednostrannému zrušení smlouvy je možnou výjimkou též doručení ve formě PDF skenu příslušného projevu vůle (dokumentu, vč. případných příloh) opatřeného vlastnoručním podpisem jednající smluvní strany na emailovou adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy. Smluvní strany tedy vzájemným ujednáním ve smyslu ustanovení § 564 občanského zákoníku tímto vylučují změnu, doplnění či zrušení smlouvy jinou formou, než kterou byla uzavřena s tím, že emailové a jiné elektronické či datové zprávy jsou pro tento účel považovány za písemnou formu pouze v případě zachování výše uvedené formy právního jednání smluvních stran. Dodatečné zhojení formy dle § 582 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.

YouTube

Festival na síti: Instagram Youtube Twitter Facebook

© 2020 Film Servis Festival Karlovy Vary: festival@kviff.com +420 221 411 011 Všechny kontakty

HistorieHistorie GalerieGalerie
Passy, vstupenky, rezervacePassy, vstupenky, rezervace Festivalový deníkFestivalový deník
HistorieHistorie KontaktyKontakty
Archív filmůArchív filmů KVIFF TalksKVIFF Talks
Industry Days 5.7 - 8.7.Industry Days 5.7 - 8.7. KontaktyKontakty
Akreditace PressAkreditace Press KontaktyKontakty
VideogalerieVideogalerie GalerieGalerie
HistorieHistorie Průvodce festivalemPrůvodce festivalem