First Cut Lab

Workshop pro celovečerní filmy ve stádiu střihu.

Přihlašování pro rok 2021 skončilo.

First Cut Lab Logo

First Cut Lab Karlovy Vary je program vytvořený pro 2 dlouhometrážní filmy ve stádiu střihu z České republiky nebo Slovenska. Vybrané týmy složené z režiséra a producenta promítnou při soukromé projekci kompletní hrubý střih svého filmu a dostane se jim odborné zpětné vazby od tří předních mezinárodních filmových profesionálů (kreativních producentů, festivalových dramaturgů, obchodních zástupců apod.) i konkrétních rad od střihače-konzultanta. Hlavním cílem je podpořit umělecký potenciál vybraných hrubých verzí a současně zvýšit prodejnost a festivalový a distribuční potenciál hotových filmů. Workshop se uskuteční mezi 20.-28. srpnem 2021 v Karlových Varech (přesné dny budou upřesněny brzy).

Seznam vybraných projektů z roku 2019 najdete zde

Přehled předchozích účastníků a poradců k dispozici na webových stránkách First Cut Lab: www.firstcutlab.eu

MFF Karlovy Vary pozorně sleduje vývoj situace spojené s koronavirem a doufá, že bude moci představit svůj výběr projektů Eastern Promises v rámci plánovaných Industry Days. Nastanou-li jakékoliv změny, bude naší prioritou zajištění prezentací všech projektů co nejefektivněji - jak to jen okolnosti dovolí.

Pravidla přihlašování a další související podrobné informace viz níže.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: [email protected].

PRAVIDLA & PŘIHLAŠOVÁNÍ

I. OBECNÁ PRAVIDLA

Upozornění: uzávěrka přihlášek do projektu First Cut Lab Karlovy Vary je 15. května 2021. Termín dodání video materiálů je 15. července 2021.
Pro přihlášení projektu a zaslání požadovaných materiálů je nutné vyplnit elektronickou přihlášku. Veškeré dodané materiály a titulky musí být v angličtině.
Úspěšní žadatelé budou vyrozuměni do konce července.
Proti rozhodnutí výběrové komise se nelze odvolat.

II. NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠEK

Materiály k přihlášeným projektům musí obsahovat: Vyplněnou on-line přihlášku v angličtině a videonahrávku v délce nejméně 30 minut opatřenou anglickými titulky.
Nekompletní přihlášky budou vyřazeny.
Videonahrávka může mít podobu vybraných scén, montáže nebo hrubého střihu v délce nejméně 30 minut.
Video musí být dostupné na stránkách poskytovatelů streamovacích služeb a chráněné heslem (např. Vimeo). Soubory poslané ke stažení nebo uložené v cloudu nebudou přijaty.

III. VÝBĚROVÁ KRITÉRIA

Projektem se rozumí dlouhometrážní fikční film s potenciálem oslovit kina a mezinárodní trh (s minimální stopáží 70 minut).
FCL nemá žádná zvláštní pevně daná kritéria týkající se obsahu a každý projekt bude posuzován podle svých kvalit. Hlavním kritériem výběru je zjevný talent režiséra a/nebo producenta spolu s konkrétními potřebami identifikovanými organizátory v každém z projektů s ohledem na specifičnost workshopu FCL.
Projekt musí být nový nebo pocházet z nedávné doby.
Nesmí se jednat o projekt, který byl v minulosti veřejně promítán.
Nesmí se jednat o projekt, který byl před březnem 2021 předložen k posouzení jakémukoli festivalu. Projekt může být v různých stádiích postprodukce, ale důrazně doporučujeme, aby byl v raném stádiu střihu.
Režisér a/nebo většinový producent musí pocházet z jedné z následujících zemí:
Česká republika, Slovensko

IV. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ:

Žadatelé neplatí žádné poplatky za přihlášení projektu, ani za účast ve workshopu.
Náklady hrazené úspěšným žadatelům: ubytování na 2 noci pro režiséra a producenta. Doprava z letiště. Akreditace na KVIFF Industry Days.
Náklady, které nebudou hrazeny: doprava a stravování.
Režisér i producent vybraného projektu musí být k dispozici v termínu konání First Cut Lab (mezi 20.-28. srpnem 2021, přesné dny budou upřesněny brzy). Účast střihače je možná, ale nikoli povinná.
Dokončené filmy, které se zúčastnily FCL, musí tuto skutečnost zmínit v závěrečných titulcích a opatřit je logem FCL. Závěrečné titulky musí obsahovat větu: „Tento projekt se zúčastnil programu First Cut Lab Karlovy Vary 2021“ spolu s logem FCL-KV. Logo si lze vyžádat u projektového manažera FCL.

YouTube

Festival na síti: Instagram Youtube Twitter Facebook

© 2021 FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. [email protected] +420 221 411 011 Všechny kontakty

HistorieHistorie GalerieGalerie
HistorieHistorie KontaktyKontakty
Archív filmůArchív filmů KVIFF TalksKVIFF Talks
Industry Days Programme 2021Industry Days Programme KontaktyKontakty
VideogalerieVideogalerie GalerieGalerie
KontaktyKontakty
HistorieHistorie Průvodce festivalemPrůvodce festivalem