Tribute to Elio Petri 

 • The Assassin Vrah / L' assassino
  Directed by: Elio Petri
  Italy, 1961, 98 min

 • Elio Petri: Notes on a Filmmaker Elio Petri... Poznámky o filmaři / Elio Petri…appunti su un autore
  Directed by: Federico Bacci, Nicola Guarneri, Stefano Leone
  Italy, 2005, 90 min

 • Good News Dobré zprávy / Buone notizie
  Directed by: Elio Petri
  Italy, 1979, 106 min

 • Investigation of a Citizen Above Suspicion Podivné vyšetřování / Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
  Directed by: Elio Petri
  Italy, 1969, 112 min

 • Numbered Days Sečtené dny / I giorni contati
  Directed by: Elio Petri
  Italy, 1961, 100 min

 • Only One Name in the Headlines Jen jméno v úvodních titulcích / Soltanto un nome nei titoli di testa
  Directed by: Daniele Di Biasio
  Italy, 2008, 52 min

 • The Property Is No Longer a Theft Vlastnictví už není krádež / La proprietà non è più un furto
  Directed by: Elio Petri
  Italy, France, 1973, 126 min

 • A Quiet Place in the Country Tiché místo na venkově / Un tranquillo posto di campagna
  Directed by: Elio Petri
  Italy, 1968, 107 min

 • Todo modo Todo modo / Todo modo
  Directed by: Elio Petri
  Italy, 1976, 130 min

 • We Still Kill the Old Way Každému, co mu patří / A ciascuno il suo
  Directed by: Elio Petri
  Italy, 1967, 93 min

 • The Working Class Goes to Heaven Dělnická třída jde do ráje / La classe operaia va in paradiso
  Directed by: Elio Petri
  Italy, 1971, 115 min

 • The 10th Victim Desátá oběť / La decima vittima
  Directed by: Elio Petri
  Italy, France, 1965, 92 min

YouTube

© 2024 FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. [email protected] +420 221 411 011 All contacts

AccommodationsAccommodations Festival Pass, tickets, reservationsFestival Pass, tickets
HistoryHistory ContactsContacts
Archive of filmsArchive of films KVIFF TalksKVIFF Talks
Industry Days Programme 2021Industry Days Programme KVIFF Eastern PromisesKVIFF Eastern Promises
VideogalleryVideogallery PhotogalleryPhotogallery
ContactsContacts Posters of the 57th KV IFFPosters of the 57th KV IFF
HistoryHistory Festival GuideFestival Guide