Tribute to Ben Rivers 

 • Ah, Liberty! Ó, svoboda! / Ah, Liberty!
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2008, 19 min

 • Astika Astika / Astika
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2006, 10 min

 • The Big Sink Hluboký ponor / The Big Sink
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 1993, 15 min

 • The Bomb with a Man in His Shoe Bomba s pánem v jeho botě / The Bomb with a Man in His Shoe
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2005, 15 min

 • The Coming Race Budoucí lidstvo / The Coming Race
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2006, 5 min

 • The Creation as We Saw It Stvoření, jak jsme ho viděli / The Creation as We Saw It
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2012, 14 min

 • Dove Coup Holubí převrat / Dove Coup
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2007, 2 min

 • House Dům / House
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2005, 5 min

 • The Hyrcynium Wood The Hyrcynium Wood / The Hyrcynium Wood
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2004, 3 min

 • I Know Where I'm Going Vím, kam mířím / I Know Where I'm Going
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2009, 29 min

 • May Tomorrow Shine the Brightest of All Your Many Days as It Will Be Your Last Nechť je zítřek nejsvětlejším z tvých mnohých dní, neb bude i tvým posledním / May Tomorrow Shine the Brightest of All Your Many Days as It Will Be Your Last
  Directed by: Ben Rivers, Paul Harnden
  United Kingdom, 2009, 13 min

 • Old Dark House Starý temný dům / Old Dark House
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2003, 4 min

 • Origin of the Species Původ druhů / Origin of the Species
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2008, 16 min

 • Phantoms of a Libertine Ozvěny libertina / Phantoms of a Libertine
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2012, 10 min

 • Sack Barrow Rudl / Sack Barrow
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2010, 20 min

 • Secret Things in Progress Tajné připravované Věci / Secret Things in Progress
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2014, 35 min

 • Slow Action Pomalý vývoj / Slow Action
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2010, 45 min

 • Sørdal Sørdal / Sørdal
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2007, 8 min

 • A Spell to Ward Off the Darkness Zaklínadlo k odehnání temnoty / A Spell to Ward Off the Darkness
  Directed by: Ben Russell, Ben Rivers
  France, Estonia, 2013, 96 min

 • Terror! Děs! / Terror!
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2007, 24 min

 • This Is My Land Tohle je má zem / This Is My Land
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2006, 14 min

 • Two Years at Sea Dva roky u moře / Two Years at Sea
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2011, 88 min

 • We the People My, lid / We the People
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2004, 1 min

 • A World Rattled of Habit Svět zvyku zbavený / A World Rattled of Habit
  Directed by: Ben Rivers
  United Kingdom, 2008, 10 min

YouTube

© 2024 FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. [email protected] +420 221 411 011 All contacts

AccommodationsAccommodations Festival Pass, tickets, reservationsFestival Pass, tickets
HistoryHistory ContactsContacts
Archive of filmsArchive of films KVIFF TalksKVIFF Talks
Industry Days Programme 2021Industry Days Programme KVIFF Eastern PromisesKVIFF Eastern Promises
VideogalleryVideogallery PhotogalleryPhotogallery
ContactsContacts Posters of the 57th KV IFFPosters of the 57th KV IFF
HistoryHistory Festival GuideFestival Guide